زیباترین تصاویری که توسط پهپادها گرفته شده

59

یه نفر با پهپاد تصاویر هنری خلق میکنه ، یکی دیگه هم با پهپاد آدم می کشه، ترور می کنه . تفاوت دیدگاه از کجا تا به کجا

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.6 هزار دنبال کننده