آموزش طراحی وب قسمت 2

99

آموزش طراحی وب قسمت2 بدون مشکل در صدا و قطعی... دومین قسمت! کمی وارد آموزشات css میشیم و کم کم داریم با نحوه کد نویسی آشنا میشیم!!قصد من اینه که شما با آیتم ها یا تگ ها یا پروپرتی ها در هنگام کار آشنا بشید و یک درک داشته باشید !! #Html #Css @Teen_Programers

Teen_Programers
Teen_Programers 4 دنبال کننده