شرایط ظهور امام زمان (حتما ببینید)

1,829
او امام این زمان است! ولیّ عصر ارتباطات! و کوچک شدن جهان به اندازه یک صفحه موبایل! امام زمان را مردم همه کشورها خواهند دید و به تصویر او که به دیوار کعبه تکیه داده خیره می شوند و هرکس با زبان خودش خواهد گفت: چقدر چهره اش برام آشناست! مخصوصا چشمهاش!
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel