مراسم تشییع و تدفین شهید هوشنگ مرتضوی

287

مراسم تشییع و تدفین شهید هوشنگ مرتضوی پس از 32 سال از شهادتش در شهرستان قائم شهر برگزار شد.