بازاریابی چیست؟ (امیر بختایی، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش)

885
دو اقدام اصلی در بازاریابی، دو نتیجه اصلی در بازاریابی، تفاوت نیاز و خواست (www.bakhtaei.com) جهت مشاهده تمامی فیلمهای این دوره آموزشی به لینك زیر مراجعه كنید: http://yadup.ir/course/آنچه-درباره-بازاریابی-باید-بدانیم/
pixel