حوادث مرگ بار در مترو به دلیل غرق شدن در اینترنت

474
special20 354 دنبال‌ کننده

مردی یک دقیقه فاصله تا مرگ داشت در ایستگاه مترو ببینید چقدر اینترنت مرگ بار هست

special20 354 دنبال کننده
pixel