مفهوم ساده اسب بخار

225

در این کلیپ بصورت ساده اسب بخار (horse power) تشریح می شود.

الک تیک
الک تیک 80 دنبال کننده