ویدیوی معرفی - حامد شاهسوند

2,317
در این ویدیو حامد شاهسوند به معرفی خود و گروه آموزشی اپوکسی کار میپردازد و دلیل شکست کسب و کارهای سنتی در زمینه کار با چوب را بیان میکند. www.epoxykar.com 02126406919
pixel