چرا باید بیزینس کوچینگ را یاد بگیریم؟

280

کوچینگ عبارتست از ارتباط دوطرفه شما با راهنما به منظور حرکت از حالت فعلی به حالت مطلوب. در واقع کوچینگ فرآیندیست که طی آن فرد مراجعه کننده از تجربیات مربی یا کوچ جهت کسب نتایج مورد استفاده می کند. برای شرکت در دوره بیزینس کوچینگ سعید محمدی با شماره 02166064000 تماس حاصل فرمایید. www.Motalesharif.com

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده