خبر انگلیسی با زیرنویس

814
در این ویدئو یکی از خیرهای بی بی سی رو به همراه زیرنویس مشاهده می‌کنید. برای دریافت آموزش های بیشتر به سایت زبانیـا سری بزنید:https://Zabania.ir
pixel