مصاحبه با دکتر پیمان رئوفی-مشکلات در زمان پندمیک-قسمت اول - چاقی یا ابیسیدی

11
اوبیسیدی یا چاقی کودکان مخصوصا بچه های 8 تا 15 ساله- مخصوصاً پسر ها گمان کنم خانه نشینی و تعطیل شدن بعضی از کلاسهای ورزشی و فعالیت های فیزیکی در این دوره باعث می شه که این اتفاق بیافته ؟ راستش در این چند روز از هر 10 پسر بچه ای که من دیدم تقریبا 8 تا یا چاق بود و یا در مسیر چاقی بود. - دلایل این اتفاق چیه و پندمیک چطوری روی این مساله تاثیر می گذاره؟ - تاثیرات بد این چاقی در این سنین چی هست؟ - تاثیرات روانی ایش چیه؟ - چطوری می تونیم جلو این اتفاق را بگیرم؟ - با توجه به اینکه مسئولیت مانند یک کوله پشتی است
pixel