فیلم سینمای خارجی(خشم تایتان ها)

18,241
Karen_movie
Karen_movie 698 دنبال‌ کننده

داستان فیلم یک دهه بعد از نسخه پیشین رخ می‌دهد، هنگامی که خدایان کنترل تایتان‌های زندانی شده را از دست داده‌اند و یکبار دیگر از پرسئوس برای نجات پدرش زئوس، شکست دادن تایتان‌ها و نجات بشریت درخواست کمک می‌کنند

Karen_movie
Karen_movie 698 دنبال کننده