ماموت/ پویانمایی حمل و نقل سنگین تریلر Mammoet TPA

2,172

تریلر نیروی کمکی (TPA)، یک راه حل حمل و نقل سنگین جدید Mammoet در همکاری با SCHEUERLE K۲۵ توسعه یافته است، که تا حد زیادی سبب افزایش بهره وری حمل و نقل و ایمنی می باشد.