روز نکوداشت زاینده رود

97
برگزاری روز نکوداشت زاینده رود توسط پیش دبستانی پسرانه امام صادق(ع) 1- نوشتن نامه و انداختن آن در صندوق پستی نمادین با نام نگذارید زاینده رود بمیرد 2- کشیدن نقاشی با موضوع آب 3- ثرانگشت و امضا بر روی طومار زاینده رود(مشترک بین تمامی مدارس)
pixel