نوروساینس چه نمی گوید، دکتر قاضی زاده

1,333
انجمن علوم شناختی دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت هفته آگاهی از مغز در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶ همایش مغز، ذهن و شناخت را در دانشگاه شریف برگزار نمود.
pixel