ارتقا گان AWP از سطح 1 تا سطح 6

320
ARINFLASH
ARINFLASH 844 دنبال‌ کننده

دوره اول قرعه کشی کوانتوم M468 انجام شد دور دوم قرعه کشی کوانتوم L115 انجام شد دوره سوم قرعه کشی گان AUG A3 +5 هم انجام شدکه به برنده گان داده شد دور چهارم قرعه کشی 98/04/27 انجام میشه تایم استریم هر روز ساعت 12 الی 14 و ساعت 20:00 الی 23:00 حتما ما را دونبال کنین

ARINFLASH
ARINFLASH 844 دنبال کننده