کنسرت تئاتر گروه موسیقی فولک طیفون در بوشهر

884

کنسرت تئاتر زلفا روایت عاشقانه ایست در جنوب ایران بین دختری بنام زلفا و پسری بنام امیر که بعد سالها بهم میرسند و روزی امیر به دریا می رود برای دریانوردی ناگهان اتفاقی می افتد که در این میان ....

بلیت باکس
بلیت باکس 27 دنبال کننده