چگونه یک کمان ریکرو را سر هم کنیم - سری: آرچری 360

1,840

چگونه یک کمان ریکرو را سر هم کنیم - سری: آرچری 360 - ورزشکار المپیکی اهل بریتانیا ، نائومی فولکارد، نحوه سر هم کردن یک کمان ریکرو از اجزایش رو شرح میدهد همراه با وظایف هر قطعه - How to assemble a recurve bow | Archery 360 British Olympian Naomi Folkard explains how to build a recurve bow from its components, explaining what each part does.

شیرگان شهر
شیرگان شهر 61 دنبال کننده