فیلم آموزش شاپر (نسخه فروشگاه)

2,019

هم خانواده گرامی شاپر ، سوپر مارکتی عزیز ؛ از حضور شما در جمع خود بسیار خرسندیم و مطمئن هستیم با همکاری یکدیگر و به کارگیری تکنولوژی های نوین در عرصه کسب و کار به قله های بلند موفقیت دست خواهیم یافت.

pixel