آنژیوپلاستی چیست؟

1,412
آنژیوپلاستی یا استنت گذاری آقایی 70 ساله با احساس سنگینی سینه هنگام راه رفتن که سریعا برای آنژیوپلاستی ارجاع داده شدند.
pixel