بیمه بدنه: چرا رهیاب بیمه ؟!

98

در تصادفات رانندگی، مقصر حادثه باید خسارت های جانی و مالی حادثه دیده رو جبران کنه و جبران این بخش بر عهده بیمه شخص ثالثه. اما سوال مهم اینجاست !!! خسارت وارده به خودروی مقصر رو کی جبران می کنه؟! در چنین مواردی راه حل چیه؟! ... "جبران چنین خسارت هایی بر عهده بیمه بدنه است" آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 40 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel