وقتی ویروس کرونا وارد بدن میشود، چه اتفاقی در بدن می افتد؟

38
در این ویدیو که توسط گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد ترجمه شده است میتوانید اتفاقاتی که پس از ورود ویروس کرونا به بدن می افتد، را مشاهده بفرمایید.
pixel