صحنه ی دلخراش آتش زدن مسلمانان در میانمار

8,023

روژ آوا

3 سال پیش
یا خدا مسلمانان را متحد کن
pixel