رادیو مهرآوا: کریسمس مبارک

206

گویندگان: زهرا یحیاییان و علیرضا برخورداری... نویسنده: فاطمه اسفندیار... تدوین: علیرضا برخورداری... دبیر آیتم: پریساسادات امیری