واحد (صاحت الزهرا یوم الغاضریه، یابنی) - حاج محمود کریمی

417
این قطعه مربوط به مراسم شب بیست و چهارم محرم الحرام 1400-1443 می‌باشد که در حسینیه داوود العاشور بصره اجرا شده است. جهت دریافت این قطعه می‌توانید به حساب تلگرام نیز مراجعه نمائید. t.me/mahmoudkarimmi حساب اینستاگرام: instagram.com/mahmuudkarimi
pixel