داغترین‌ها: #اربعین

گرما و دمای تعادل

49
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی توضیحاتی راجع به گرما، ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه توسط استاد مصطفی کبیری داده می شود. همچنین نحوه محاسبه دمای تعادل به همراه چند مثال شرح داده می شود. (دمای تعادل بدون در نظر گرفتن تغییر فاز) لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel