درمان بلغم به نوع چسبنده پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ول

3,609

اگر کسی بلغم اضافی یا موکوس اضافی دارد یعنی به نوعی که چسبنده است برای درمان آن... در کلام آیت الله دکتر سید حسن ضیایی در برنامه حدیث تندرستی پخش شده در شبکه ولایت

pixel