آغاز به کار جشنواره هفته نقاشی دیواری مشهد

102

با آغاز به کار جشنواره هفته نقاشی دیواری مشهد؛ زنگ نقاشی در شهر به صدا در آمد. در سه روز آینده با هم آفرینی هنرمندان، آثار هنری در معرض دید عموم خلق می شود. از حیث حضور چهره های متنوع هنرمندان و اجرای جمعی تولید آثار هنری شاخص است