برنامه سکوی پایه 31 فروردین ماه - اول

64

خلاصه بازی جوانان کیان مهر رشت و بنادر و دریانوردی انزلی - گفتگو با ساسان صادقی ، سرمربی سابق تیم امید سپیدرود