مستند کوتاه +15 (مثبت پانزده)

1,081
فیلم ها چگونه از سانسور دور باشند و خانواده ها چگونه به محتوای آنها اعتماد کنند؟ آیا ممیزی، تنها راه آشتی دادن این دو گروه است؟ نظام درجه بندی چگونه کار می کند؟ این مستند کوتاه به بررسی قوانین کشورها در این باره می پردازد و اطلاعات جالبی به شما می دهد.
pixel