بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ امروز آغاز می شود

213

شبکه یک - 6 مرداد 97- 09:00| بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک تا ساعات یدیگر آغاز به کار می کند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده