اکوکاردیوگرافی (اکوی قلب)

2,589
اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی) یک روش گسترده و غیر تهاجمی است که در آن با استفاده از امواج صوتی بی ضرر برای انسان تصویر اجزاء قلب و میزان سرعت جریان خون تعیین می شود. با استفاده از این روش می توان نمای دقیقی از دیواره های قلبی ، دریچه ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را بدست آورد. غیر تهاجمی بودن این آزمون از امتیازهای خاص آن به شمار می رود
pixel