آواتار - افسانه کورا: قسمت چهارم

2,494
شهروز
شهروز 18.6 هزاردنبال‌ کننده

این سری از مجموعه آواتار: افسانه کورا شامل فصل های دهم، یازدهم و دوازهم کتاب یکم باد، با عنوانهای "ورق بر می گردد"، " مخفی کاری" و " پایان بازی" است.

شهروز
شهروز 18.6 هزار دنبال کننده