مستند موزه آستان مقدس حضرت معصومه (علیهاالسلام)

560

بازدید مجازی از موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام همراه با توضیحات کارشناس موزه و آشنایی با اشیای موجود در موزه - پخش شده از شبکه مستند سیما

pixel