مصاحبه مدیر کل میراث فرهنگی تهران با رادیو ایران با موضوع گردشگری در دوران کرونا

61
برنامه کافه هنر رادیو ایران در ارتباط زنده رادیویی با مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان تهران در خصوص اقدامات صورت گرفته در دوران کرونا گفتگو کرد.
pixel