نحوه اتو کشی لباس عروس در خشکشویی

587

اتو زدن لباس عروس کاری نیست که بشه تو خونه انجامش داد پس اگر لباس عروستون رو برای خشکشویی و اتوشویی میخواین ببرین جایی حتما از خدمات خشکشویی لباس عروس واشلین استفاده کنید و دیگر نگران لباس عروس خود نباشید

pixel