نحوه زمانبندی در ضربه فورهند

1,322
یک از مهمترین بخش ها در هنگام ضربه زدن در تنیس زمانبندی می باشد. زمانی که بازیکن به موقع به توپ ضربه میزند میتواند با کمترین فشار وارد شده به دست ضربه خود را بزند. وقتی که بازیکن نمیتواند برای ضربه زدن به توپ بدرستی زمانبندی کند اتفاقات زیادی رخ می دهد که خود او نمیخواهد. مانند منحرف شدن توپ, سنگین شدن توپ و ایجاد فشار به دست, کاهش قدرت ضربه. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید,زمانی که توپ به زمین برخورد کرده است شما باید جایگیری مناسب را انجام داده باشید و در حالت آماده برای ضربه زدن قرار داشته باشید.
pixel