لحظه ای که سوپر جت در هنگام فرود اضطرای روی باند

262

لحظه ای Superjet-100 پرتاب می شود و در هنگام فرود اضطراری ناخوشایند می آید. فیلمبرداری دوربین های امنیتی نابود شده نشان می دهد که تلاش فرود فرودست سوخوی سوپرجت 100 در فرودگاه Sheremetyevo مسکو. جت پرش می کند و پس از آن به جاده تنگ می شود، چرخش آن را خراب می کند و به یک آتش سوزی رسیده است. Moment Superjet-100 bounces goes on fire during ill-fated emergency landing. Leaked security camera footage shows the ill-fated landing attempt of Sukhoi Superjet-100 at Moscow’s Sheremetyevo Airport. The jet b

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده