سیل نوروز از گلستان به شیراز و امروز به خرم آباد و اهواز رسید

2,954

به گزارش ایران رویداد سیل نوروز سال 98 که هم وطننان شهرستان آق قلا و گنبد کاووس را در روز اول بی خانمان کرد حالا امروز گریبانگیر مردم در شیراز شد بنا بر این گزارش هم اکنون به خاطر ادامه بارش این سیل به سمت خرم اباد رسیده و اخبار حاکی از آن است که رود کارون در اهواز هم سر ریز دارد می شود و پیش بینی می شود که استان خوزستان به خصوص شهر اهواز شهر بعدی باشد که سیل در آن جاری شود. در همین خبر به همه هم وطنان عزیز هشدار می دهیم خونسردی خود را خفظ کنند و از سفرهای خود جلوگیری نمایند و از تردد در محل رودخانه ها جدا