معاد از دیدگاه قرآن و علم قسمت سیزده - دکتر فریدونی

41

توجه:در این قسمت خانمی زنگ زد و مسائلی مطرح کرد؛ یکی اینکه حضرت موسی(علیه السلام)ژنتیکی عصبی مزاج بود! چنین نیست زیرا پیغمبران خدا انسانهایی سالم و خوش خلق بودند و برای مکارم اخلاق مبعوث شدند. و مسئله دیگر که گفت: اینکه موسیقی و مجسمه سازی و نقاشی در اسلام مذموم است! حال آنکه اینطور نیست؛ تمامی هنرها مورد تائید اسلام است به آن شرط که حدود إلهی در آن رعایت گردد

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel