تبریک روز دختر روابط عمومی تصویربرداری کوثر شهریار

555

در این ویدیو که توسط واحد روابط عمومی مرکز شبانه روزی تصویربرداری پزشکی کوثر شهریار تهیه شده است تلاش شده در یک دقیقه روز دختر رو به تمامی دختران سرزمینمان ایران تبریک گفت

kowssarmic
kowssarmic 0 دنبال کننده