تنظیم موتور با دستگاه چهار گاز جهت معاینه فنی

2,704
مرادزاده 09124251950 در این کلیپ تاثیر تنظیم موتور دقیق با دستگاه چهار گاز را مشاهده میکنید که بدون تعویض کاتالیزور و با تنظیم موتور co و hc این خودرو را کاهش دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.shagerdshofer.ir مراجعه کنید
pixel