اولیـن و صاحـب اصلـی شوگـا عـم :) کپـ

61
-HaNiW- 60 دنبال‌ کننده
61 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

خـا. . .بـا اجـازه هلیـ جونمـ عولینـ و صاحبـ اصلیـ شوگـام مثـ قبلـنا*۰*♡:) فآلـو=فالـو

۵ روز پیش
# SUGA
# BTS
-HaNiW- 60 دنبال کننده

‏⋆∤MARO∤⋆♡⇍

2 روز پیش
من همین پایینیم چنلم پوکید ت چنل اصلیمم وید گزاشتم نگو فیک چون پایینی خودمم
-HaNiW- ها باش بیب❤

∴➺MARO➻∴

3 روز پیش
پس دومی چی؟
-HaNiW- عـا دومیـ میشـه ❤ از النـ تـو دومینـ شوگاییـ ولیـ خوبـ فعالیتـ کنـ*۰*♡:)

∴➺MARO➻∴

3 روز پیش
میشع منم شریک باشم باهات؟! لطفا! من عاشق شوگام فعالیت هم خیلی دارم ازش!
-HaNiW- عخـه بیبیـ هلـیا گفتـ بـا کسیـ شریکـ نشـو صورریـ'۰'

♡¡. .тιиα. .¡♡هآنی¿¡صوگی¿¡

5 روز پیش
قبولی*-*♡:]
-HaNiW- مرصیـ تینـ تینـم*-*♡:)
pixel