مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی از فعالیت های تهران هوشمند در حوزه خدمات ایمنی می گوید

21
تهران هوشمند
تهران هوشمند 9 دنبال‌ کننده

مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی از فعالیت‌های تهران هوشمند در حوزه خدمات ایمنی می‌گوید.

BEN-G بپاچیددددددددددددد

B7700
19 18.2 هزار بازدید کل

خاندان زرتشت ❤❤❤

zartosht.kabirr
28 549 هزار بازدید کل

jvdTitaN

jvdtitan
18 223.7 هزار بازدید کل