چاروق دوزی - صنایع دستی ایران

242

این ویدیو به مراحل ساخت چاروق با موسیقی زیبا می پردازد، چاروق یکی از صنایع دستی زنجان است که هم اکنون یکی از بهترین صنایع دستی استان زنجان است... آدرس کانال تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/Iranianpopulartv

غلامرضا تختی
%94
کارگردان: بهرام توکلی مدت زمان: یک ساعت و 45 دقیقه
غلامرضا تختی
pixel