داغترین‌ها: #اربعین

آموزش خوشنویسی رونق عهد شبابست دگر بستان را میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را

101
کلمه بلبل رو خودتون دیگه بنویسین و ما رو ببخشین... چون متن و کلمات بجهت آموزش قرار داده شده از مابقی کلمات و چگونگی نگارش شون مطالبی بیاموزین... سپاس. آموزش خوشنویسی و خط نستعلیق خودکاری | آموزش خوشنویسی با خودکار و تابلونویسی با خودکار | آموزش تقسیم ضخامت | تمرین چگونگی ایجاد ضعف و قوت در خط خودکاری | نحوه ایجاد تقسیم ضخامت در خوشنویسی با خودکار | چگونه با خودکار معمولی ضخیم بنویسیم؟ | کتاب آموزش خط | کلاس خط | کاغذهای خوشنویسی با خودکار | خط زیبا با آموزش صحیح و تمرین به دست می آید؛ کوشا باشید تا به آنچه می خواهید برسید! فعالیت های ما را دنبال کنید...novintahrir
pixel