مشکلات روحی در سالمندان

289

بطور کلی سلامت روان و سلامت جسمی افراد سالمند، اهمیت بسیاری دارد. چون بسیاری از عزیزان سالمند به غیر از مشکلات جسمی که با آن روبرو هستند مثل دردهای مزمن، مشکلات حرکتی، ضعف و سستی بدن دچار اختلالات عصبی و روانی هم هستند. که یکی از مهمترین انها فراموشی، مشکل خواب و افسردگی است.