تظاهرات جلیقه زردها... تفاوت فرانسه و اوکراین چیست؟

144

مقامات و شخصیت های سیاسی فرانسه که در زمان تظاهرات اوکراین از انواع و اقسام بی قانونی و آشوب حمایت کردند حالا خودشان تظاهرات جلیقه زردها را محکوم می کنند.......تظاهرکنندگان فرانسوی از جلیقه زرد رنگ به عنوان نمادی از بحرانی که مالیات بر سوخت ایجاد خواهد کرد، استفاده می کنند؛ چرا که رانندگان در فرانسه به طور قانونی ملزم هستند در صورت بروز شرایط اضطراری در جاده ها از این جلیقه ها بر تن کنند.

وحید
وحید 4.4 هزار دنبال کننده