اعطاء درجه سرلشکری به فرمانده کل جدید سپاه توسط رهبر انقلاب

2,307

اعطا کردن درجه سرلشکری به فرمانده کل جدید سپاه توسط فرمانده کل قوا

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده