ایمپلنت بدون جراحی Flapless

477
ایمپلنت بدون جراحی زمانی قابل انجام است که پس از معاینه دقیق داخل دهانی و بررسی تصاویر سی تی اسکن ناحیه مقادیر کافی از استخوان فک و بافت لثه کراتینیزه وجود داشته باشد. همانطور که در کیس زیر مشاهده می کنید، جایگزاری یک واحد ایمپلنت برای مراجع محترم بدون هیچ گونه کنار زدن لثه یا فلپ انجام شده است. بنابراین نیاز به بخیه نیز وجود نداشته و میزان عوازض بعد از کار حداقل است. این جراحی در حدود ۶ دقیقه پایان یافت.
pixel